בקשה להקפאת מנוי:

  • שימו לב- לא ניתן לקבל הקפאה רטרו ולא ניתן להקפיא מנוי חודש ימים.
  • מוסכם כי אין בהגשת טופס זה הסכמה להקפאת המנוי על ידי הקאנטרי  וכי טופס זה הינו לצורכי הגשת בקשה בלבד.
    עם קבלת הטופס במשרדי הקאנטרי, תדון הבקשה לגופה ותקבלו תשובה רישמית בגינה.
בחרו את הסעיף הרלבנטי עבורכם מבין שני הסעיפים: